Groei Eindhoven Airport zet door in 3de kwartaal

Passagiers

De groei van het eerste half jaar (+ 27%) heeft zich in het derde kwartaal (+30%) doorgezet. Eindhoven Airport realiseerde gedurende de eerste negen maanden van 2010 een passagiersgroei van 28%. In totaal vervoerde de luchthaven 1.626.000 passagiers, in 2009 waren dat 1.270.000 passagiers. Voor het hele jaar 2010 verwacht de luchthaven (voor het eerst in haar bestaan) uit te komen boven 2 miljoen passagiers. De verwachting van ruim 2,1 miljoen passagiers betekent 24% groei t.o.v. 2009.

De oorzaak van deze ontwikkeling is de sterke groei in lijndienstbestemmingen, namelijk van 1,1 miljoen in de periode van januari tot september 2009 naar 1,5 miljoen passagiers over de eerste 3 kwartalen in 2010. Per eind september wordt vanaf Eindhoven Airport naar 28 lijndienstbestemmingen gevlogen, tegen 22 bestemmingen een jaar geleden.

Het aantal vakantiecharter passagiers nam af van 176.000 in 2009 tot 155.000 in 2010 (-12%).
Het overige verkeer, General Aviation, zorgde voor ruim 9.000 passagiers over januari-september 2010, 10% meer dan vorig jaar.

Vliegbewegingen

Het aantal vliegbewegingen steeg van 11.583 in de eerste 3 kwartalen van 2009 tot 14.358 over dezelfde periode in 2010 (+ 24%).
De bezettingsgraad neemt toe in 2010 van gemiddeld 110 passagiers per vliegbeweging in 2009 naar 113 in 2010.

Piet Heijn SMA

De groei van Eindhoven Airport gaat gepaard met constante aandacht voor duurzaamheid. Dit bleek onder andere uit de nominatie van de luchthaven voor de Piet Heijn SMA Award. Een initiatief van de SMA (Sales Management Association) en waarbij door een vakkundige jury jaarlijks een aantal organisaties worden genomineerd die zich duidelijk in de markt onderscheiden door hun commerciële en duurzame prestaties.