Forse passagiersgroei 1e half jaar 2012

Passagiers januari - juni:
Eindhoven Airport realiseerde in de eerste helft van 2012 een passagiersaantal van 1.381.000 passagiers (in het eerste half jaar van 2011 waren dit 1.198.000 passagiers), een toename van 15% ten opzichte van het eerste half jaar van 2011.

Van en naar 45 lijndienstbestemmingen werden in de periode januari - juni 1.317.000 passagiers vervoerd (+17%. In 2011: 37 lijndienstbestemmingen, 1.125.000 passagiers). De groei komt geheel in dit segment tot stand.

Het aantal vakantiecharterpassagiers in deze periode is gedaald van 67.000 in 2011 naar 59.000 in 2012. Dit betekent een vermindering van 12% in dit segment.

Het overige verkeer daalde eveneens in omvang: van 6.400 passagiers in 2011 naar 5.000 passagiers in 2012 (-22%).

Vliegbewegingen januari - juni:
Het aantal vliegbewegingen steeg in het eerste half jaar ten opzichte van vorig jaar met 14% tot 11.870 (in 2011 waren dit 10.450 vliegbewegingen).

In juli:
De maand juli betekende een recordaantal passagiers en vliegbewegingen: respectievelijk 331.931 passagiers en 2.492 vliegbewegingen.

Jaarverwachting 2012:
Eindhoven Airport verwacht over het hele jaar 2012 uit te komen op bijna 3 miljoen passagiers, hetgeen een groei betekent t.o.v. 2011 van 13% (2011: ruim 2,6 miljoen passagiers). Het vliegverkeer zal naar verwachting uitkomen op ongeveer 24.700 vliegbewegingen, 12% meer dan in 2011 (22.000 vliegbewegingen).

“Deze flinke groei is opvallend gezien de lastige economische situatie waarin Nederland zich bevindt. Met deze groei in passagiers, vliegbewegingen en bestemmingen geeft Eindhoven Airport een positieve impuls aan de regionale en nationale economie”, aldus Joost Meijs Algemeen Directeur van Eindhoven Airport.