Eindhoven Airport sluit 2010 af met 25% groei

Groei

Eindhoven Airport sluit 2010 af met een passagiersaantal van 2,14 miljoen. Dit is een groei van 25% ten opzichte van 2009 (1.712.000 passagiers).

In 2010 vlogen 1.943.000 passagiers van en naar een point-to-point lijndienstbestemming (2009: 1.497.000). Dit is een groei van 30% staat. Het aantal passagiers dat naar een vakantiebestemming vloog met een charteroperatie bleef met 181.000 11% achter op vorig jaar (2009: 203.000). Het overige verkeer (“general aviation”) groeide in 2010 met 25% tot 15.000 passagiers (2009: 12.000).

De belangrijkste oorzaak van deze sterke groei is een aantal nieuwe bestemmingen die in 2010 zijn gestart. Eind 2010 wordt er gevlogen naar 32 lijndienstbestemmingen, eind 2009 waren er dat 23.

Voor 2011 verwacht Eindhoven Airport een groei van ongeveer 15% in de passagiersaantallen.

Alderstafel

Op 14 december jl heeft Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu Joop Atsma, mede namens Minister van Defensie Hans Hillen, laten weten akkoord te gaan met het eerder dit jaar uitgebrachte advies van de Tafel van Alders in Eindhoven. Volgens dit advies kan Eindhoven Airport tot 2020 in twee fasen 25.000 extra vliegbewegingen uitvoeren. De luchthaven moet wel voldoen aan een fors pakket van maatregelen met betrekking tot hinderbeperking en verduurzaming van de luchthaven.

“Met deze en de toekomstige groei ondersteunen wij de regio en het Rijk in het verwezenlijken van hun Brainport ambities. Daarnaast zien wij het als onze primaire verantwoordelijk om voortvarend aan de slag te gaan met de uitvoer van de afgesproken maatregelen die bijdragen aan een reductie van de extra hinder voor mens en milieu”, aldus Joost Meijs, Algemeen Directeur van Eindhoven Airport.