Eindhoven Airport forse passagiersgroei

Passagiers:

Eindhoven Airport realiseerde in de eerste helft van 2011 een passagiersaantal van 1.196.000 passagiers (in het eerste half jaar van 2010 waren dit 924.000 passagiers), een toename van 29% ten opzichte van eerste half jaar van 2010.

Van en naar 39 lijndienstbestemmingen werden in de periode januari – juni 1.122.000 passagiers vervoerd (+31%. In 2010: 28 lijndienstbestemmingen, 855.000 passagiers). Nagenoeg de gehele groei komt in dit segment tot stand.

Het aantal vakantiecharterpassagiers in deze periode is gegroeid van 64.000 in 2010 naar 68.000 in 2011. Dit betekent een groei van 6% in dit segment.

Het overige verkeer laat een constant niveau zien ten opzichte van vorig jaar; betreft circa 6.000 passagiers.

Vliegbewegingen:

Het aantal vliegbewegingen steeg in het eerste half jaar ten opzichte van vorig jaar met 21% tot 10.400 (in 2010 waren dit 8.600 vliegbewegingen).

Deze toename in vliegbewegingen is relatief minder sterk dan de passagiersgroei, dit is een gevolg van de hogere gemiddelde bezettingsgraad, gemiddeld 115 passagiers per vliegbeweging in de periode januari-juni 2011 (2010: 107).

Jaarverwachting:

Eindhoven Airport verwacht over het hele jaar 2011 uit te komen op 2,7 miljoen passagiers, hetgeen een groei betekent t.o.v. 2010 van 25% (2010: ruim 2,1 miljoen passagiers). Het vliegverkeer zal naar verwachting uitkomen op ruim 23.000 vliegbewegingen, 23% meer dan in 2010 (18.860 vliegbewegingen).