Aangesloten bij de wereldeconomie dankzij Eindhoven Airport

‘De nieuwe terminal is een hele mooie en belangrijke stap. Het strategische belang van Eindhoven Airport voor de langetermijndoelstellingen van Noord-Brabant en Brainport Regio Eindhoven mag niet worden onderschat. De luchthaven heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het feit dat we nu een wereldwijd erkende, regionale economie zijn.

Eindhoven Airport is goed voor zo’n 1.300 directe en indirecte banen, als je de groei meetelt. Maar de luchthaven is ook belangrijk om aantrekkelijk te blijven als vestigingsplaats voor bedrijven. In de huidige tijd is het voor regio’s van cruciaal belang aangesloten te blijven bij de wereldeconomie. Je moet inprikken in de stromen die mondiaal de economische dynamiek bepalen. De ambitie van Noord-Brabant is daarbij om een Europese topinnovatieregio te zijn. Vanuit dat perspectief is een eigen luchthaven heel belangrijk.

Het provinciebestuur van Noord-Brabant ondersteunt de verantwoorde groei van Eindhoven Airport. Lusten en lasten dienen in balans te blijven. Daarover zijn afspraken gemaakt in de Alderstafel, dus voorlopig kunnen we vooruit. Het is belangrijk voortdurend met elkaar in gesprek te blijven.’

Wim van de Donk,

Commissaris van de Koning provincie Noord-Brabant